6 yeni film vizyonda
Bu hafta sinemalarda 6 yeni film vizyona girdi.Göze çarpan ilk film 7 filmi içinde barýndýran Çok Film Hareketler Bunlar !!!
6 , film , yeni , vizyon , izle

Ozan Açýktan'ýn yönettiði ve BKM Mutfak oyuncularýnýn oynadýðý ''Çok Filim Hareketler Bunlar'' 9 ayrý öyküyü tek filme sýðdýrdý. Yaz tatilinde sadece aþkýn peþinde olanlar, tatile gidemeyip evde sivrisineklerle savaþanlar, sadece günübirlikçi olarak denizle buluþanlar, yazý mezuniyet balosu ile karþýlamak için önce mahalleliyle uðraþanlar, yaz tatilinin en güzel hediyesi bisikletin deðerini bilemeyenler, tatile uçakla gidenlerle tatili bitip okula dönerken halâ ayaklarý yerden kesilenler, hepimizin, hepinizin yaz hikâyeleri bu filmde.

SERSERÝ MAYINLAR

Ferzan Özpetek'in yönettiði ve Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo, Alessandro Preziosi, Lunetta Savino'nun oynadýðý ''Serseri Mayýnlar/Mine Vaganti'', geleneksel bir Ýtalyan ailesinin öyküsünü beyaz perdeye taþýyor. “Serseri Mayýnlar”, makarna üreticisi bir Ýtalyan ailesinin geleneksel ve ahlâki kalýplarýn dýþýna çýkan çocuklarýnýn, ne yöne gideceði kestirilemeyen öykülerini anlatýyor.

AY

Duncan Jones'un yönettiði ve Sam Rockwell, Dominique McElligott, Rosie Shaw ile Kevin Spacey'nun oynadýðý ''Ay/Moon'' bilimkurgu tarzýna yeni bir soluk getiriyor. Astronot Sam, Ay’a gönderilir. Uydu baðlantýsýnýn kopmasýyla iletiþimi kaybeden Sam’i zor zamanlar beklemektedir ama sonunda üsten ayrýlabilecektir.

KUTU

Richard Kelly'nin yönettiði ve Cameron Diaz, James Marsden, Frank Langella ile Gillian Jacobs'nun oynadýðý ''Kutu/The Box'' ahlaki deðerlerle insanýn doðasý arasýndaki ikilemi ortaya koyuyor. Norma ve Arthur Lewis çiftinin hayatý bir gün kapýlarýna býrakýlan tahta kutu içindeki hediye ile tamamen deðiþir.

UZAKLARA GÝDELÝM

Sam Mendes'in yönettiði ve John Krasinski, Maya Rudolph, Carmen Ejogo ile Catherine O'Hara'nýn oynadýðý ''Uzaklara Gidelim/Away We Go'', ilk çocuklarýný bekleyen genç çift hikayesini konu alýyor. Film ilk çocuklarýný bekleyen genç çift Burt ve Verona’nýn yerleþip, kuracaklarý ailenin köklerini salabilecekleri ve çocuklarýný büyütebilecekleri en ideal yeri aramak için Amerika’yý dolaþmalarýný anlatýyor.

AÞKA YOLCULUK

Anand Tucker'ýn yönettiði ve Amy Adams, Matthew Goode, Adam Scott ile John Lithgow'un oynadýðý ''Aþka Yolculuk/Leap Year'' kadýn erkek iliþkilerini romantik komedi tarzýnda aktarýyor. Ýliþkisinde evlilik teklifi almadan dördüncü yýlýný dolduran Anna, bu iþi çözmeye kararlýdýr. Kadýnlarýn erkeklere 29 Þubat tarihinde evlilik teklifi yapmasýna izin veren eski bir Ýrlanda geleneðini keþfeden Anna, Boston’dan Dublin’e giden erkek arkadaþý Jeremy’nin izini sürmeye karar verir.


2010.03.25  19:14:44
6624 kez okundu