Tm Yazarlar
TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ BÖLGE TOPLANTISI MUDANYA'DA YAPILDI

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ BÖLGE TOPLANTISI MUDANYA'DA YAPILDI
Türkiye’de ilk olarak Mudanya Belediyesi tarafından hazırlanan Tirilye Kentsel Tasarım Rehberi’nin model alındığı Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısı Mudanya'da yapıldı.
Mudanya Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, birlik üyesi Edremit Belediyesi, Başkan yardımcısı Ahmet Elman'ın başkanlığında bir heyet ile katıldı.
"Tarihi Kentler Birliği’nin 2020 yılı Bölge toplantısı ve Tirilye Çalıştayı" iki gün süren toplantılarda; uzmanlar ve akademisyenler Mudanya’nın tarihi ve geleceğine yönelik önemli sunumlar yaptı. Tarihi Kentler Birliği Mudanya Bölge Toplantısı “Tarih İçinde Mudanya” paneliyle noktalandı. 
ÇEKÜL (Çevre - Kültür) Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu’nun yönettiği panelde Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin Mudanya’nın arkeolojik mirasını, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Mudanya’yı, Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ise tarihi kentlerde UNESCO sürecini ve alan yönetimini anlattı.
Panele, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Sarıyer Belediye Başkanı TKB Encümen Üyesi Şükrü Genç, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Sezer Cihan ile tarihi kentlere üye belediyelerin başkan, teknik ekipleri ve akademisyenler katıldı.
Toplantının kapanış konuşmasını yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya’yı koruyarak geleceğe taşıma noktasında verdikleri mücadeleyi destekleyen ÇEKÜL (Çevre - Kültür) Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği’ne teşekkür etti. Myrleia’dan günümüzde birçok güzelliklerin yaşandığı bir kent olan Mudanya’nın tarihi, doğal ve kültürel kimliğini dünyaya tanıtacaklarını belirterek, “Mudanya tüm değerleriyle yaşayan bir kent olacak” diye konuştu.  
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ BİR ADIM
Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girebilmeyi hedefleyen Mudanya ve tarihi kentlere yol haritası olabilecek bilgiler verdi. Mudanya’yı tüm tarihi ve kültürel birikimleriyle geleceğe taşıma hayalinin iyi formüle edilip bir eylem planı haline getirilmesi gerektiğini kaydeden Dostoğlu, “Mudanya’da koruma kullanma dengesine önem vermek, bu konuda farkındalık yaratmak, ulaşılabilir olmak, herkes tarafından tanınabilir olmak, afetlere hazırlıklı olmak ve kent kimliğinin öne çıkarılması çok önemli. Kültür ve tarihi miras, kent kimliğinin temeli, kentlerin devamlılığının ön koşulu. Markalama stratejileri, sürdürülebilirlik hedefi taşıyan bir kültür turizmi politikası önemli bir adım olacaktır” ifadelerini kullandı.
TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ NEDİR VE NASIL KURULDU? 
Türkiye’de kültürel miras bilinci ve korumacılığın geçmişi 70’li yıllara uzanır. Uzun yıllar aydınlar, akademisyenler ve gönüllü uzmanların özverili çabalarıyla küçük adımlarla gelişen tarihsel çevreyi koruma ve yaşatma çabası, 90’lı yıllardan sonra STK’ların girişimleriyle bir ölçüde ivme kazanmış, bir birikim sağlanmıştır. 2000 yılına girerken Avrupa Konseyi’nin başlattığı “Avrupa Bir Ortak Miras” kampanyası ise bu çabaları tetikleyecek, yaygınlaşmanın yolunu açan gelişmeleri başlatacaktır.
Kampanyanın projelerinden biri de, “tarihi kentler arasında kültürel miras alanında işbirliğinin geliştirilmesini öngören bir birliğin kurulması” olmuştur. 7-8 Ekim 1999 tarihinde Strasbourg kentinde kuruluş toplantısını yapan Avrupa Tarihi Kentler Birliği’ne Türkiye de davet edilir. Toplantıya gözlemci üye olarak katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Tarihi Kentler Birliği’nin kuruluş çalışmalarını başlatacak ve yürütücülüğünü üstlenecektir. İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, ÇEKÜL Vakfı ve Mimarlar Odası’nın katkılarıyla tamamlanan kuruluş aşamasında Dışişleri, Orman ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği ve Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği de TKB’nin yanında yer almıştır. 22 Temmuz 2000’de Bursa’da, 52 tarihi kent belediyesi tarafından kabul edilen birlik tüzüğü ve yayınlanan “Kuruluş Bildirgesi”yle kurulan Tarihi Kentler Birliği, 2001 yılında da Avrupa Tarihi Kentler Birliği’nin 12. üyesi oldu.
TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ NELER GERÇEKLEŞTİRDİ?
Kurulduğu günden bu yana Tarihi Kentler Birliği, tarihi kent dokularının ve kentsel-kültürel mirasın korunması amacıyla üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi sağladı. Belediyecilik, koruma, kültür, çevre, imar ve tarihi kent konularıyla ilgili bilgi, belge, mevzuat, kaynak ve eğitime dönük çalışmalar yaptı. Eğitim seminerleriyle üyelerinin proje yapma ve uygulama yeteneklerini geliştirdi. Üye aidatlarından sağlanan geliri, hibe programlarıyla yine üyeleri arasında dağıtarak koruma projelerine mali destek sağladı. 2000 yılından sonra gerçekleşen yasal düzenlemelerde aktif bir rol üstlenerek olumlu sonuçlar alınmasında etkili oldu. Tarihi ve kültürel varlıkların onarımına yönelik kaynak yaratılması, yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu plan ve proje kurulları olan KUDEB’lerin oluşturulmasına yönelik büyük kazanımlara önayak oldu.
MİSYON : Yerel yönetimler ile meslek ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek kentlerimizin tarihsel, kültürel ve doğal dokusunun korunmasını ve tanıtımını sağlamak.
VİZYON : Medeniyetlerin buluşma noktasında yer alan Ülkemizin tarihsel, kültürel ve doğal dokusunu koruyup gelecek nesillere aktarmak.
SOMUT SONUÇLAR :
Tarihi Kentler Birliği 2000-2004 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan Bilenser, 2004-2011 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 2011-2014 yılları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey ve 2014 yılından itibaren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın önderliğinde korumanın yerelden başlayarak ülke bütününe ulaşmasının somut bir örneği oldu.
Birlik üyesi kentlerde son yıllarda ortaya konulan somut sonuçlar, Tarihi Kentler Birliği’nin on yılda gerçekleştirdiği değişimi açık bir biçimde gözler önüne seriyor. Yerel yöneticiler artık kentlerine farklı bir gözle bakıyor, kentin tarihi mirasını güncel yaşamın gerekleriyle bağdaştıran bütüncül bir yaklaşım sergiliyorlar, bu anlayışı giderek komşu kentler ve hatta sınır ötesi yerleşmelerle paylaşarak, havza boyutunda kültür öncelikli bir kalkınmanın önünü açmaya çalışıyorlar. Kentlerindeki her türlü somut ve somut olmayan kültür değerlerini koruyarak ve kentlinin yaşamına dahil ederek kent kimliğinin üstündeki perdeyi aralıyorlar.
Cumhur Dokur  20.09.2020  
Mudanya - BURSA 

28 Eylül 2020 Pazartesi

GEÇEN HAFTA TEL-TEL İLE 2000 YILINA GÖTÜRMÜŞTÜM

Hadi bugün yine Cumartesi, bu kez 2014 yılının TEL-TEL’ine götüreyim. Buyuruuun…

2014 Haziran. Özel okullar yıldızlı olacak başlıklı yazımda, ordu apoletlerindeki yıldızlarla ölçüştürmüşüm.

- Tuğgeneral tek yıldız

- Tümgeneral iki yıldız

- Korgeneral  üç yıldız

- Orgeneral  dört yıldız

Bu yıldızlar otellere de verilir. Kriterler çerçevesinde, şuyun olacak, buyun olacak denilerek. Okulların müşterileri elbette dadalarımız. Parası olan, parayı veren düdüğü çalar misali, koleje de gönderir, dershaneye de…

10 YUMURTA KAÇ ÖĞRETMEN EDER? Bu hikaye uzun ama ben son paragrafını aktarayım bugün. Günümüze cuk oturan bir hikayenin sonu yani. 10 yumurtayı satıp bakkaldan kalem ve defter alan çocuğa babası

“bak oğlum, köyden 10 yumurtayla çıkan, iki çocuğun öğretmen, subay, mühendis, hatta Cumhurbaşkanı olabildiği  yönetime CUMHURİYET denir…

Not bu iki çocuk Köy Enstitüsü mezunudurlar…

Bugün olmayan okul zinciri yani…

*******

09 HAZİRAN 2014

Küçük bir not yazmışım, bugünle eşdeğer küçük bir not aynen şöyle:

“EDREMİT BELEDİYE BİLANÇOSU. Bu bilançoda bulunan, kapatılan belediye ve köy borçlarının tek tek halka açıklanması gerekir. Bu halk vergi verdi, bana hizmet  yap dedi. Yapılan borçların halkın öğrenmesi   en doğal hakları. Köylerde bile v-milyarlık borç bırakıldığı söylentileri var. AÇIKLAYIN”. Eee bugün de aynı soruyu soruyoruz  yanıt veren yok. Ceketini giyen gidiyor. BBB  de UĞUR agadan bugüne değin borlar dağ silsilesi gibi ama halkın parasının akıbeti halka açıklanmıyor…

**********

 06 HAZİRAN 2014

ERTUĞRUL ÖZKÖK VE RTE

Özkök, Yunanistan’da bir yarımadada bulunan manastırda, üç gün kalmış. Bu kalışı “dünya ile ilişkimi kestim” diye not düştü köşesine. RTE’ye yeni bir malzeme vermiş oldu. ”Bunlar manastıra, kiliseye gider ıstavroz çıkartırlar” şeklinde. Özkök de yanıt verir “Sen git SULTANAHMET camiini, Selimiye camiini  ve diğerlerini doldur, Çamlıca’ya  devasa  cami yap” der. Ve ekler “Kendi ağzı ile yakalandı AYASOFYA  müzesini camiye çevirememesini, camileri dolduramıyorumun itirafıdır”  der noktalar.

Günümüze cuk oturan bir alıntı.

********

02 HAZİRAN 2014

Büyükşehir Belediye Başkanı UĞUR, “Muhalefet hazımsız” dedi… 2020  YANİ bugün bakıyoruz seni kendi partin hazmedemedik deme hakkımızı kullanıyoruz.

**********

31 MAYIS 2014

Kadına şiddet aile yardım hattı açılmış… 656 96 96. Hat çökmüş olmalı ki bir kereden bir şey olmaz falan sözleriyle, havai hat kuruldu. Şiddet, tecavüz

Temel bir kızı iğfal etmekten hakim karşısına çıkmış. Beraat etmiş. Nasıl bir ifade vermiş?

-   Haçim bey yüzüme pakun bende hiç kız kandıracak surat var midur?

2020’deyiz ve  SURAT VAR MI sorusunu sorun bakalım, bir kereden bi şey olmaz diyen ya da diyenlere.

**********

30 MAYIS 2014

KARA  BİNALAR. Zeytinli çayının dibindeki devasa onlarca kara bina… Kimi yıkım kararı var diyor, kimi sağlam raporu var diyor, kimi encümen kararı var deniyor. Bu yazımı detaylı yazmışım. Yüz karası bir durum… Kısasını yazdım bugün artık ben utanıyorum yazmaktan kimse utanmıyor seyretmekten.

*********

20 MAYIS 2014

CHP HEYETİ ANKARA’dan döndü… KILIÇDAROĞLU “SAKA başkan başarısını tescil etmiştir” dedi.

Bu haber Edremit yerel gazetelerinde manşetten verildi. Fotoğrafta Yurt Yıldırım falan var. Vekil AKOVA  var. Haberin spotu aynen şöyle “64 yıl sonra Edremit’te zafere uzanan CHP heyeti Ankara dan mutlu döndü…”

********

27 MAYIS 2014

Çok sordum ama hadi yine sorayım. Olası bir depremde kaç çadırımız var? 2020’deyiz yine sorayım 2020 pek uğursuz geldi ama geleceğimiz için hadi bi daha sorayım KAÇ ÇADIRIMIZ VAR?

********

26 MAYIS 2014

Logo üstü haberimiz, DEVECİLER GENEL SAYMAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNE ATANDI. Bu görevi yıllarca başarıyla yürüttü. Bugün 2020  BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANI. Aynı çizgide polemiksiz, sadece işini yapan bir başkan. Kuş uçar para uçmaz onun gözünden.

**********

22 MAYIS 2014

Encümen kararı… Kapatılan Zeytinli Belediyesi’nin, kara binaların yıkılması konusunda aldığı encümen kararı… Hüseyin Simlova, Cemalettin Acar, Mustafa Kuçu’nun da imzası bulunan bu encümen kararı gereği Karabinalar neden yıkılmadı? Bu binalara sonradan sağlam raporu verilmiş midir? Bu yazı uzun ama ben kısasını  aktardım.

*********

22  MAYIS  2014

YENİ YÜZÜNE KAVUŞTU. Edremit Kaymakamlık binası yapılan tadilatlarla yeni yüzüne kavuştu. 500 yıllık bu bina nihayet nefes aldı  falan diye manşetten vermişiz ben de TEL-TEL de işlemişim. Bugün  başka  yere yeni bina yapılacağı söylenmekte… Peki bu 55 yıllık bina ne olarak kullanılacak 2020’nin sorusu da bu.

*********

24 MART 2014

BRT’den bir ödül daha almışım. Sağ olsun Ceren Yıldırım logo üstünden bu haberi vermiş.

********

 

21  MAYIS  2014

Bu yazıyı okuyunca TEL TEL’in ne kadar lüzumlu olduğunu bir kez daha anlayacaksınız. Bu tarihte KUĞULU GÖLET başlıklı yazımda, “Arada sırada martıların mola verdikleri  boklu gölet. Bomboş duruyor. Neyse bugün bakalım bu boklu göletin üzerine hastane yapmaya kalktılar fotolar felan çektirdiler. Bugün 2020  yeni hastane yeri şimdiki hastaneye 600-700 METRE ilerisine yapılacakmış.

BBB,  Edremit’te arazi arıyor yatırım için. İşte bu araziyi ele alın ve bir PİKNİK KORULUĞU haline getirin en ucuzundan yatırım olur.

********

DÜŞÜNCENİN BİTTİĞİ YER

“Havran yolunda, bir minibüs dolusu mülteci yakalandı”

By; OLAY GAZETESİ MANŞET HABERİ (22 NİSAN 2014)

Bizden not: Hala devam. Hız kesmeyen bir iltica serüveni.

…………………………………………

ÇÜŞ

 21 Mart 2014 de seçim öncesi AKP’Lİ Özkan Kostak, CHP ve MHP ‘ye yüklenmiş. Sevgili KOSTAK BUGÜN nasıl bir yükleme yapardı acaba kontör yükler gibi falan.

……………………………………………………………

BÜYÜTEÇ

Halk konseyi kuracağız diyen 2014 yılının AKP’li ilçe Başkanı bugün bu önerisini yine şimdiki yönetime sunsa diyorum.

………………………………………

KULAĞINIZDA KÜPE OLS UN

İYİ DUYGULARLA KÖTÜ EDEBİYAT YAPILIR

Andrea  GİDE