Toplam Yorumlar 1
Yazan : asena  |   Tarih : 2012-07-15 15:21:12
sayýn baþkan her siyasi görüþten bir büyüðünüz olmuþ her siyasi görüþün terbiyesini almýþsýnýz bir de ahlak dersi alacaðýnýz bir büyüðünüz olsaydý. kýzýnýz yaþýndaki hanýmlarla birlikteliðiniz hangi siyasi terbiye ile eþleþtiriliyor.insanýn baþkalarýna faydalý olabilmesi için önce doðru, dürüst ve ahlaklý olmasý gerekir. 'insan insanýn aynasýdýr' demiþsiniz sizin aynanýz da çevrenizdeki insanlardýr!