Kategori : Diðer

Gece yatarken, yaþadýðý evin balkon kapýsýný açýk unutan ve ýþýklarý da açýk býrakan vatandaþýn evine, hýrsýzlardan önce jandarma ekipleri geldi. Sabahýn 5’inde jandarma ekiplerini karþýsýnda gören ev sahibinin yaþadýðý þaþkýnlýk, mutluluða dönüþtü.

Balýkesir’in Edremit ilçesi Altýnoluk mahallesinde emlakçýlýk iþiyle uðraþan Salih Kural, yaþadýðý evin balkon kapýsýný gece yatarken açýk unutunca, jandarma ekiplerinin duyarlý davranýþý sayesinde olasý bir hýrsýzlýk olayýndan kurtulmuþ oldu. Kural yaþadýklarýný þöyle anlattý:  “Dün sabaha karþý 5 sýralarýnda kapý çaldý. Kapýyý açtýðýmda iki jandarma karþýmdaydý. Jandarma arkadaþlar sabah devriyesinde gezerken,  kapýyý ve ýþýðý açýk görünce hýrsýzlýk veya baþka bir olay ihtimaline karþý merak edip eve gelmiþler. Bu yapýlan hareket çok doðru bir hareket. Bu bir görev bilincidir. Benim 3 çocuðum var bu nedenle ýþýklar sabaha kadar açýk kalýyor, balkon kapýsýný da rüzgar açmýþ. Jandarma ekiplerinin bu davranýþý çok hoþuma gitti. Kendimi daha da güvende hissettim. Buradan Altýnoluk Jandarmasýna çok teþekkür ediyorum” dedi. 

Kategori : Diðer

Gece yatarken, yaþadýðý evin balkon kapýsýný açýk unutan ve ýþýklarý da açýk býrakan vatandaþýn evine, hýrsýzlardan önce jandarma ekipleri geldi. Sabahýn 5’inde jandarma ekiplerini karþýsýnda gören ev sahibinin yaþadýðý þaþkýnlýk, mutluluða dönüþtü.

Balýkesir’in Edremit ilçesi Altýnoluk mahallesinde emlakçýlýk iþiyle uðraþan Salih Kural, yaþadýðý evin balkon kapýsýný gece yatarken açýk unutunca, jandarma ekiplerinin duyarlý davranýþý sayesinde olasý bir hýrsýzlýk olayýndan kurtulmuþ oldu. Kural yaþadýklarýný þöyle anlattý:  “Dün sabaha karþý 5 sýralarýnda kapý çaldý. Kapýyý açtýðýmda iki jandarma karþýmdaydý. Jandarma arkadaþlar sabah devriyesinde gezerken,  kapýyý ve ýþýðý açýk görünce hýrsýzlýk veya baþka bir olay ihtimaline karþý merak edip eve gelmiþler. Bu yapýlan hareket çok doðru bir hareket. Bu bir görev bilincidir. Benim 3 çocuðum var bu nedenle ýþýklar sabaha kadar açýk kalýyor, balkon kapýsýný da rüzgar açmýþ. Jandarma ekiplerinin bu davranýþý çok hoþuma gitti. Kendimi daha da güvende hissettim. Buradan Altýnoluk Jandarmasýna çok teþekkür ediyorum” dedi.