TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ BÖLGE TOPLANTISI MUDANYA'DA YAPILDI
Tarih : 2020.09.23  18:12:01

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ BÖLGE TOPLANTISI MUDANYA'DA YAPILDI
Türkiye’de ilk olarak Mudanya Belediyesi tarafından hazırlanan Tirilye Kentsel Tasarım Rehberi’nin model alındığı Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısı Mudanya'da yapıldı.
Mudanya Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, birlik üyesi Edremit Belediyesi, Başkan yardımcısı Ahmet Elman'ın başkanlığında bir heyet ile katıldı.
"Tarihi Kentler Birliği’nin 2020 yılı Bölge toplantısı ve Tirilye Çalıştayı" iki gün süren toplantılarda; uzmanlar ve akademisyenler Mudanya’nın tarihi ve geleceğine yönelik önemli sunumlar yaptı. Tarihi Kentler Birliği Mudanya Bölge Toplantısı “Tarih İçinde Mudanya” paneliyle noktalandı. 
ÇEKÜL (Çevre - Kültür) Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu’nun yönettiği panelde Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin Mudanya’nın arkeolojik mirasını, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Mudanya’yı, Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ise tarihi kentlerde UNESCO sürecini ve alan yönetimini anlattı.
Panele, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Sarıyer Belediye Başkanı TKB Encümen Üyesi Şükrü Genç, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Sezer Cihan ile tarihi kentlere üye belediyelerin başkan, teknik ekipleri ve akademisyenler katıldı.
Toplantının kapanış konuşmasını yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya’yı koruyarak geleceğe taşıma noktasında verdikleri mücadeleyi destekleyen ÇEKÜL (Çevre - Kültür) Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği’ne teşekkür etti. Myrleia’dan günümüzde birçok güzelliklerin yaşandığı bir kent olan Mudanya’nın tarihi, doğal ve kültürel kimliğini dünyaya tanıtacaklarını belirterek, “Mudanya tüm değerleriyle yaşayan bir kent olacak” diye konuştu.  
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ BİR ADIM
Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girebilmeyi hedefleyen Mudanya ve tarihi kentlere yol haritası olabilecek bilgiler verdi. Mudanya’yı tüm tarihi ve kültürel birikimleriyle geleceğe taşıma hayalinin iyi formüle edilip bir eylem planı haline getirilmesi gerektiğini kaydeden Dostoğlu, “Mudanya’da koruma kullanma dengesine önem vermek, bu konuda farkındalık yaratmak, ulaşılabilir olmak, herkes tarafından tanınabilir olmak, afetlere hazırlıklı olmak ve kent kimliğinin öne çıkarılması çok önemli. Kültür ve tarihi miras, kent kimliğinin temeli, kentlerin devamlılığının ön koşulu. Markalama stratejileri, sürdürülebilirlik hedefi taşıyan bir kültür turizmi politikası önemli bir adım olacaktır” ifadelerini kullandı.
TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ NEDİR VE NASIL KURULDU? 
Türkiye’de kültürel miras bilinci ve korumacılığın geçmişi 70’li yıllara uzanır. Uzun yıllar aydınlar, akademisyenler ve gönüllü uzmanların özverili çabalarıyla küçük adımlarla gelişen tarihsel çevreyi koruma ve yaşatma çabası, 90’lı yıllardan sonra STK’ların girişimleriyle bir ölçüde ivme kazanmış, bir birikim sağlanmıştır. 2000 yılına girerken Avrupa Konseyi’nin başlattığı “Avrupa Bir Ortak Miras” kampanyası ise bu çabaları tetikleyecek, yaygınlaşmanın yolunu açan gelişmeleri başlatacaktır.
Kampanyanın projelerinden biri de, “tarihi kentler arasında kültürel miras alanında işbirliğinin geliştirilmesini öngören bir birliğin kurulması” olmuştur. 7-8 Ekim 1999 tarihinde Strasbourg kentinde kuruluş toplantısını yapan Avrupa Tarihi Kentler Birliği’ne Türkiye de davet edilir. Toplantıya gözlemci üye olarak katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Tarihi Kentler Birliği’nin kuruluş çalışmalarını başlatacak ve yürütücülüğünü üstlenecektir. İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, ÇEKÜL Vakfı ve Mimarlar Odası’nın katkılarıyla tamamlanan kuruluş aşamasında Dışişleri, Orman ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği ve Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği de TKB’nin yanında yer almıştır. 22 Temmuz 2000’de Bursa’da, 52 tarihi kent belediyesi tarafından kabul edilen birlik tüzüğü ve yayınlanan “Kuruluş Bildirgesi”yle kurulan Tarihi Kentler Birliği, 2001 yılında da Avrupa Tarihi Kentler Birliği’nin 12. üyesi oldu.
TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ NELER GERÇEKLEŞTİRDİ?
Kurulduğu günden bu yana Tarihi Kentler Birliği, tarihi kent dokularının ve kentsel-kültürel mirasın korunması amacıyla üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi sağladı. Belediyecilik, koruma, kültür, çevre, imar ve tarihi kent konularıyla ilgili bilgi, belge, mevzuat, kaynak ve eğitime dönük çalışmalar yaptı. Eğitim seminerleriyle üyelerinin proje yapma ve uygulama yeteneklerini geliştirdi. Üye aidatlarından sağlanan geliri, hibe programlarıyla yine üyeleri arasında dağıtarak koruma projelerine mali destek sağladı. 2000 yılından sonra gerçekleşen yasal düzenlemelerde aktif bir rol üstlenerek olumlu sonuçlar alınmasında etkili oldu. Tarihi ve kültürel varlıkların onarımına yönelik kaynak yaratılması, yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu plan ve proje kurulları olan KUDEB’lerin oluşturulmasına yönelik büyük kazanımlara önayak oldu.
MİSYON : Yerel yönetimler ile meslek ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek kentlerimizin tarihsel, kültürel ve doğal dokusunun korunmasını ve tanıtımını sağlamak.
VİZYON : Medeniyetlerin buluşma noktasında yer alan Ülkemizin tarihsel, kültürel ve doğal dokusunu koruyup gelecek nesillere aktarmak.
SOMUT SONUÇLAR :
Tarihi Kentler Birliği 2000-2004 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan Bilenser, 2004-2011 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 2011-2014 yılları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey ve 2014 yılından itibaren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın önderliğinde korumanın yerelden başlayarak ülke bütününe ulaşmasının somut bir örneği oldu.
Birlik üyesi kentlerde son yıllarda ortaya konulan somut sonuçlar, Tarihi Kentler Birliği’nin on yılda gerçekleştirdiği değişimi açık bir biçimde gözler önüne seriyor. Yerel yöneticiler artık kentlerine farklı bir gözle bakıyor, kentin tarihi mirasını güncel yaşamın gerekleriyle bağdaştıran bütüncül bir yaklaşım sergiliyorlar, bu anlayışı giderek komşu kentler ve hatta sınır ötesi yerleşmelerle paylaşarak, havza boyutunda kültür öncelikli bir kalkınmanın önünü açmaya çalışıyorlar. Kentlerindeki her türlü somut ve somut olmayan kültür değerlerini koruyarak ve kentlinin yaşamına dahil ederek kent kimliğinin üstündeki perdeyi aralıyorlar.
Cumhur Dokur  20.09.2020  
Mudanya - BURSA 

722 kez okundu
Yazarn Dier Yazlar